top of page

Tłustosz pospolity - Pinguicula vulgaris L.

Tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris L.

Pływaczowate (Lentibulariaceae)


Niewielka bylina mięsożerna, wysokości 5-25 cm. Liście na krótkich ogonkach, żółtozielone, zebrane w różyczkę jajowate lub podługowate, długości 2-5 cm i szerokości 0,5-2 cm, całobrzegie, o brzegu zawiniętym, z wierzchu pokryte drobnymi gruczołkami. Kwiaty obupłciowe, grzbieciste, wyrastają pojedynczo na gęsto ogruczolonych chwytnymi włoskami szypułkach długości 5-25 cm. Kielich długości 3-4 mm, dwuwargowy, ogruczolony, górna warga trójłatkowa, dolna dwułatkowa. Korona fioletowa, dwuwargowa, pięciołatkowa, o wąskiej rurce przechodzącej w ostrogą; wraz z ostrogą ma długość 13– 22 mm. Pręciki dwa, o nerkowatych pylnikach. Słupek o kulistej zalążni i krótkiej szyjce z dwułatkowym znamieniem. Owocem jest kulistawo jajowata, wzniesiona torebka długości 45,5 mm i szerokości 2,5-4 mm.

Kwitnienie: V-VI.

Występowanie w Polsce i siedlisko: rzadko na niżu (także w północno-wschodniej części kraju, gdzie nie był dawniej notowany), częściej na południu. W górach (Tatry) do około 1600 m. Osiąga w Polsce wschodnią granicę zwartego zasięgu. Rośnie na wilgotnych, torfiastych łąkach i torfowiskach niskich. Gatunek charakterystyczny rzędu Caricetalia davallianae.

Uwaga! Gatunek objęty ochroną ścisłą.

Comments


Może Ci się spodobać również:
bottom of page