top of page

Wgłębka wodna - Riccia fluitans L.

Wgłębka wodna Riccia fluitans L.

Wgłębkowate (Ricciaceae)


Wątrobowiec o wielokrotnie widlasto rozgałęzionej, wstęgowatej, jasnozielonej plesze. długości 1-2(5) cm i szerokości do 15 mm. Chwytniki nieliczne. Łuski brzuszne występują tylko przy szczycie plechy – są bezbarwne, kształtu półkolistego. Roślina swobodnie pływająca na powierzchni wody lub tuż pod nią.

Rozmnażanie: u nas znane tylko wegetatywne, przez fragmentację plechy.

Występowanie w Polsce i siedlisko: dość pospolicie na niżu. Wody stojące, często kwaśne; głównie drobne zbiorniki astatyczne, starorzecza, doły potorfowe. Formy lądowe, o krótszych, szerszych i grubszych plechach, rosną na okresowo zalewanych mulistych podłożach. Tworzy zwarte fitocenozy zespołu Riccietum fluitantis, którego jest gatunkiem charakterystycznym.

Commentaires


Może Ci się spodobać również:
bottom of page