top of page

Salwinia pływająca - Salvinia natans (L.) AIL.

Salwinia pływająca Salvinia natans (L.) AIL.

Salwiniowate (Salviniaceae)


Niewielka, jednoroczna paproć wodna o delikatnych pędach długości 3-20 cm, bez korzeni, swobodnie pływająca po powierzchni wody. Liście po trzy w okółkach. Środkowy jest pocięty na liczne nitkowate odcinki przypominające korzenie i zanurzony w wodzie. Dwa liście boczne pływają po powierzchni wody, są eliptyczne, długości 5-15 mm i szerokości do 10 mm, u nasady sercowate, a na szczycie czasem lekko wycięte. Powierzchnia liści pływających jest pokryta brodawkowatymi wypukłościami, z których wyrastają po 3-4 wielokomórkowe włoski. Dzięki włoskom i zgromadzonemu między nimi powietrzu liście nie ulegają zamoczeniu. Zarodnie są zebrane w kupki i znajdują się wewnątrz błoniastych tworów zwanych sporokarpiami. Umieszczone są one po kilka u nasady liścia podwodnego. Błoniasta ściana sporokarpium jest odpowiednikiem zawijki, czyli osłonki utworzonej z tkanki liścia, okrywającej u paproci zgrupowania zarodni.

Zarodnikowanie: VIII-X.

Występowanie w Polsce i siedlisko: na całym niżu, ale w rozproszonych stanowiskach. Głównie w wodach stojących - starorzeczach, stawach, rowach, kanałach o zahamowanym przepływie wody, także w dołach potorfowych na torfowiskach niskich. Wchodzi w skład zbiorowisk pleustonowych. Często rośnie masowo, tworząc rozległe i zwarte, samodzielne fitocenozy. Gatunek charakterystyczny zespołu Spirodelo-Salvinietum natantis.

Uwaga! Roślina podlega ochronie ścisłej.

Comments


Może Ci się spodobać również:
bottom of page