top of page

Pływacz średni - Utricularia intermedia Hayne

Pływacz średni (pływacz pośredni) Utricularia intermedia Hayne

Pływaczowate (Lentibulariaceae)

Bylina; łodygi długości 10-20 cm, zróżnicowane na część pływającą, zieloną, i część, zakorzeniającą się, bezbarwną. Liście części pływającej w zarysie nerkowate, długości 4-20 mm i szerokości 7–32 mm, bez pęcherzyków, kilkakrotnie widlasto podzielone, o odcinkach pociętych na 7-16 szydlastych łatek ze szczecinkami z każdej strony. Cześć bezbarwna łodygi długości 3–20 cm, jej liście o łatkach bocznych przekształconych w pęcherzyki długości do 5 mm, których jest przeważnie kilka (1-5). Kwiaty grzbiecist, obupłciowe, na szypułkach długości 1-1,5 mm, w kątach jajowato trójkątnych przysadek o falistym brzegu, zebrane są w 2-6-kwiatowe grono długości 530 cm. Działki kielicha i płatki korony dwuwargowe; kielich o łatkach jajowatych; korona cytrynowożółta, długości 10–15 mm, górna warga niepodzielona, purpurowo prążkowana, dolna okrągława, płaska albo o brzegach lekko podwiniętych, o średnicy 10–15 mm, ostroga tępa, przylega do wargi dolnej. Pręciki dwa, słupek jeden. Torebka jajowato okrągława, o średnicy 3–4 mm. Wytwarza jajowate, dość duże turiony.

Kwitnienie: VI-VIII.

Występowanie w Polsce i siedlisko: rzadko na niżu. Torfowiska przejściowe, także w dolinkach torfowisk wysokich i podtopionych zagłębieniach na torfowiskach niskich. Gatunek charakterystyczny zespołu Scorpidio-Utricularietum minoris, przy czym jest częstszy, zwłaszcza w jego kwaśniejszych postaciach.

Uwaga! Gatunek podlega ochronie ścisłej.

Comments


Może Ci się spodobać również:
bottom of page