top of page

Pływacz drobny - Utricularia minor L.

Pływacz drobny (pływacz mniejszy)

Utricularia minor L.

Pływaczowate (Lentibulariaceae)

Bylina o cienkich łodygach dł. 2–20(40) cm; łodygi pływające zielone, oraz ziemne bezbarwne, Liście łodygi pływających w zarysie eliptyczne lub nerkowate, długości 2–18 mm i szerokości 4-20 mm, kilkakrotnie widlasto podzielone na 7-15 zaostrzonych, odstających na wszystkie strony odcinków z kilkoma (17) pęcherzykami, Łodygi bezbarwne długości 3-13 mm, ich liście o łatkach bocznych przekształconych w 1-6 pęcherzyków długości 1-2 mm, Kwiaty grzbieciste, obupłciowe, na szypułkach długości 2–6 mm, w katach błoniastych przysadek długości 1,5 mm, zebrane w 2-6-kwiatowe grona długości 5-15 cm, Działki kielicha i płatki korony dwuwargowe; kielich o obu działkach okrągławych, tępych; korona bladożółta, długości 5-11 mm, o górnej wardze wyciętej, dolna warga jajowata, długości około 6 mm, często z białymi prążkami, po zapyleniu o podwiniętych brzegach. Pręciki dwa, słupek jeden. Owocem jest kulista torebka o średnicy 2-2,5 mm. Wytwarza drobne, jajowate turiony.

Kwitnienie: VI-IX.

Występowanie w Polsce i siedlisko: rozproszone stanowiska na niżu, rzadko w górach. Torfowiska, głównie przejściowe, doły potorfowe, także w dolinkach i zagłębieniach torfowisk wysokich i niektórych niskich. Gatunek charakterystyczny zespołu Scorpidio-Utricularietum minoris, przy czym częściej występuje w jego kwaśniejszych postaciach opisanych jako Sphagno-Utricularietum intermediae.

Uwaga! Gatunek podlega ochronie ścisłej.

Comentários


Może Ci się spodobać również:
bottom of page