top of page

Modrzewnica zwyczajna - Andromeda polifolia L.

Modrzewnica zwyczajna (modrzewnica północna) Andromeda polifolia L.

Wrzosowate (Ericaceae)

Zimozielona krzewinka wysokości 10-40 cm, o długich, rozgałęzionych pędach podziemnych i podnoszących się pędach nadziemnych. Młode gałązki cienkie, wiotkie. Liście na bardzo krótkich (do 0,3 mm) ogonkach, podługowato lancetowate, długości 1,5–3,5 cm i szerokości 2-7 mm, skórzaste, o podwiniętych brzegach, zaostrzone, z wierzchu połyskujące, zielone, od spodu sinawo białe. Kwiaty obupłciowe, zwisające na czerwonawych szypułkach, długości 8-12 mm, zebrane są w baldach groniasty kwiatostan. Działek kielicha i płatków korony po pięć; działki eliptyczno- lancetowate. długości 2–3 mm, czerwonawe; płatki zrośnięte, korona beczułkowata, długości do 8 mm, pięcioznakowa, ząbki odgięte. Pręcików dziesięć, z pylnikami opatrzonymi na szczycie długimi, szczeciniastymi rożkami; słupek o szyjce dwa razy dłuższej od pręcików i drobnym, główkowatym znamieniu, pręciki i słupek ukryte wewnątrz korony. Owocem jest kulista, wzniesiona ku górze torebka o średnicy 3–5 mm.

Kwitnienie: V-VII.

Występowanie w Polsce i siedlisko: pospolicie na niżu, w górach na rozproszonych stanowiskach. Torfowiska wysokie, w tym często bory bagienne, torfowiska przejściowe. Gatunek charakterystyczny rzędu Sphagnetalia magellanici.

Uwaga! Gatunek podlega ochronie częściowej.

Comments


Może Ci się spodobać również:
bottom of page