HydroGravity - filtr przeznaczony do stawu kąpielowego

W każdym stawie kąpielowym, ozdobnym czy innym zbiorniku wodnym jakość wody to podstawa. Aby utrzymać ją na bardzo dobrym poziomie konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sytemu filtracji. Odpowiedniego, czyli jakiego? Dziś postaram się przybliżyć Wam działanie filtra HydroGravity Set 250 000.


Filtr HydroGravity Set 250 000 jest tak naprawdę kompletnym systemem filtracyjnym, zestawem składającym się z czterech sekcji technologicznych z trzystopniową filtracją pionową, suchej komory technologicznej, pomp obiegowych, pompki dozującej wybrane koagulanty i inne substancje płynne, a także z Dispensera CO2 z automatyczną aparaturą pomiarową. Do filtra załączane jest bardzo wydajne, mineralne złoże filtracyjne BioChalix w woreczkach. Sporo tych elementów, ale każdy z nich ma określoną rolę, co w sumie daje nam wodę oczyszczaną w sposób bezpieczny i ekologiczny. To ważne, szczególnie, gdy chodzi o filtrację wody w stawach i basenach kąpielowych, w których z założenia woda ma być oczyszczana w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Filtr HydroGravity Set 250 000 trafia właśnie w takie potrzeby, a dodatkowo pomaga w uporaniu się ze zmorą wszystkich, którzy mają do czynienia ze zbiornikami wodnymi. Zmorze na imię glony nitkowate.


Strefa regeneracyjna w stawie kąpielowym z małą ilością glonów nitkowatych

Osobiście bardzo cenię sobie filtry tego typu z uwagi na „stosunek” do niezwykle pożytecznych, maleńkich organizmów, które bez przerwy filtrują wodę. Chodzi mi oczywiście m.in. o dafnię (rozwielitkę), bosminę i oczlika, które w większości standardowych systemów filtracyjnych po prostu giną na skutek zmian ciśnienia wywołanych przez pompy wirnikowe. Przeżywają tylko organizmy mniejsze niż 100 µ, które, gdy osiągną nieco większe rozmiary, też giną lub są wyrzucane poza obręb stawu za pomocą tradycyjnego filtra bębnowego. W filtrze HydroGravity Set 250 000 populacja planktonu jest w całości zachowana a woda przepływa przez filtr z niedużą prędkością – do ½ metra sześciennego na minutę. Z tego mamy same korzyści. Organizmy filtracyjne o wielkości 1-2 mm, które zatrzymywane są na specjalnych panelach filtra HydroGravity Set 250 000 mogą przefiltrować znajdującą się w filtrze wodę nawet kilkanaście razy na dobę! Jakie to okrutne zabijać lub wyrzucać takich pomocników… Dobrze, że HydroGravity Set 250 000 tego nie robi.


Zooplankton w wodzie w stawie kąpielowym - rozwielitki

Warto jeszcze przybliżyć rolę Dispensera CO2, który wchodzi w skład omawianego przeze mnie systemu. To niewielkie urządzenie, które automatycznie monitoruje poziomy pH i KH (twardość węglanowa) wody i utrzymuje je na właściwym poziomie, dodając w razie potrzeby dwutlenek węgla lub tlen. Co z tego dla nas wynika? Stabilizacja najważniejszych parametrów wody, a wraz z nią:


• zablokowanie wzrostu glonów nitkowatych;

• zapewnienie właściwych warunków do rozwoju roślin i zooplanktonu;

• utrzymanie równowagi biologicznej w ekosystemie wodnym


Krótko mówiąc, zastosowanie opisywanego przez mnie filtra z dozownikiem CO2 znacząco zmniejsza występowanie glonów nitkowatych.


Dispenser CO2 - element filtra HydroGravity

A po co jest BioChalix w woreczkach? BioChalix to złoże filtracyjne z naturalnych minerałów, które stosuje się w filtrach w celu usuwania fosforanów z wody. Akurat BioChalix działa bardzo wydajnie, w zasadzie jest to najmocniejszy, dostępny na polskim rynku absorber fosforanów, który znam i jedyny jaki posiada atest PZH. Może pochłonąć od 85 do 180 gram fosforu w przeliczeniu na 1 kg mieszanki!

A jak to wszystko wygląda w praktyce? Woda ze stawu napływa grawitacyjnie do komory osadowej filtra. Tutaj następuje opadanie zawiesiny, czyli wszystkie ciała stałe takie jak osad, liście, itp. opadają na dno komory, z której przez pompę, odpływ do infiltracji lub specjalne kosze usuwane są poza zbiornik wodny. Z komory osadowej woda już bez osadów przepływa przez maty filtracyjne – na nich pozostają kolejne zanieczyszczenia (maty możesz łatwo wyjąć i umyć). Kolejny etap wędrówki wody to komora z materiałem pochłaniającym fosforany i inne zanieczyszczenia – tutaj takim standardowym materiałem jest np. BioChalix , ale dobrze jest dostosować złoże filtracyjne do jakości wody (po prostu zbadaj najpierw wodę). Po przefiltrowaniu w komorze adsorpcyjnej woda przepływa przez panele filtracyjne z geowłókniną – to na niej zatrzymują się organizmy filtrujące wodę, o których pisałem wyżej. Ostatni punkt to komora techniczna, w której następuje pomiar wody i dozowanie odpowiednich składników (np. koagulantów lub ekologicznych preparatów do pielęgnacji wody). Właśnie w komorze technicznej znajduje się aparatura kontrolno-pomiarowa - Dispenser CO2, pompka dozująca Hydroidea i pompy obiegowe za pomocą których oczyszczona woda trafia z powrotem do zbiornika w strefę regeneracyjną lub w filtr bagienny i cykl rozpoczyna się od nowa.


HydroGravity Set 250 000

Dla tych, którzy już mają zbiornik wodny i nie chcieliby na nowo robić przy nim placu budowy ważna może być informacja, że filtry z serii HydroGravity nie wymagają budowania specjalnej komory filtracyjnej lub betonowego pomieszczenia. Filtr wystarczy bezpośrednio zakopać w ziemi przy zbiorniku wodnym na poziomie lustra wody. Najlepiej ukryć go pod drewnianym tarasem lub podestem w okolicy stawu jak widzimy na zdjęciu poniżej. Mam też dobrą wiadomość dla leniwych – opisywany przeze mnie system czyści się dosyć rzadko – a to za sprawą dużej powierzchni filtracyjnej w postaci gąbek i mat.



Ceny kształtują się w granicach 41 000 złotych brutto za filtr do stawów o pojemności do 250 m³ wody (filtr HydroGravity Set 250 000) i od 65 000 złotych brutto za filtr do stawów o pojemności do 400 m³ wody (filtr HydroGravity Set 400 000). Według mnie jakość, wygoda i efekt w postaci krystalicznej wody uzyskanej w sposób naturalny beż użycia chemicznych substancji dezynfekujących i lamp UVC warte są tej ceny.


Filtr HydroGravity przy stawie kąpielowym


Może Ci się spodobać również: