top of page

Grzybieńczyk wodny - Nymphoides peltata

Grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze, syn. Limnanthemum nymphoides (L.) Link

Bobrkowate (Menyanthaceae)


Bylina o walcowatym, rozgałęzionym kłączu długości do 1,6 m, zakorzenionym w podłożu. Liście pływające na ogonkach długości od 0,5 m do ponad 2 m, skórzaste, okrągławe, o blaszce zwykle długości 7-13 cm i szerokości 6-10 cm, u nasady z głębokim, sercowatym wcięciem. Ogonki przechodzące u nasady w pochwę. Kwiaty obupłciowe, pięciokrotne, na szypułkach długości 510 cm, zebrane w luźne pęczki wyrastające z kątów liści. Kielich głęboko pięciodzielny, o podługowato lancetowatych działkach. Korona lejkowata, głęboko wycięta (pięciołatkowa), żółta, długości 1,5–2,5 cm. Łatki na brzegu rzęskowano-ząbkowane. Pręcików pięć, słupek buteleczkowaty z dwułatkowym znamieniem. Owocem jest jajowata torebka długości do 2,5 cm.

Kwitnienie: VII-IX.

Występowanie w Polsce i siedlisko: rzadko na niżu. Eutroficzne wody stojące: starorzecza, stawy, płytkie, nagrzane latem partie jezior, najczęściej na głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do 1,5 m. Zasiedla podłoża ilasto-gliniaste i muliste. Dobrze znosi lekkie zasolenie wody. Często tworzy autonomiczne fitocenozy. Gatunek charakterystyczny zespołu Nymphoidetum peltatae.

Uwaga! Gatunek objęty ochroną ścisłą.

Comments


Może Ci się spodobać również:
bottom of page