top of page

Dobór roślin wodnych do parametrów wody

Lista roślin wodnych do oczek wodnych i stawów z uwzględnieniem podstawowych parametrów wody i lokalizacji.

Wody oligotroficzne i mezotroficzne

1. Wody miękkie

Rośliny podwodne, rośliny zanurzone i rośliny o pływających liściach:

Rzęśł hakowata (Callitriche hamulata)

Rzęśł płaskoowockowa (Callitriche platycarpa)

Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis)

Ludwigia błotna (Ludwigia palustris)

Wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum)

Krynicznik giętki (Nitella flexillis)

Grzybień biały (Nymphaea alba)

Rdest ziemnowodny (Persicaria amphibia)

Rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus)

Rdestnica pływająca (Potamogeton natans)

Rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinalus)

Rdestnica lśniąca (Potamogeton x nitens)

Jaskier tarczowaty (Ranunculus peltatus)

Pływacz zachodni (Utricularia Australis)

Rośliny wynurzone (emersyjne):

Żabieniec lancetowaty (Alisma lanceolatum)

Żabienica jaskrowata (Baldellia ranunculoides)

Turzyca sztywna (Carex elata)

Turzyca żółta (Carex flava)

Turzyca zaostrzona (Carex gracilis)

Turzyca pospolita (Carex nigra)

Turzyca prosowa (Carex paniculata)

Turzyca dzióbkowata (Carex rostrata)

Ponikło błotne (Eleocharis palustris)

Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile)

Wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium)

Wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum)

Wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris)

Kosaciec żółty (Iris pseudoacorus)

Sit ostrokwiatowy (Juncus acutiflorus)

Tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris)

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)

Mięta nadwodna (Mentha aquatica)

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)

Niezapominajka błotna (Myosotis palustris)

Rukiew wodna (Nasturtium officinale )

Trzcina pospolita (Phragmites australis )

Siedmiopalecznik błotny (Potentilla palustris)

Jaskier płomiennik (Ranunculus flammula)

Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris )

2. Wody twarde

Rośliny podwodne, rośliny zanurzone i rośliny o pływających liściach:

Rzęśl wiosenna (Callitriche palustris)

Ramienica szorstka (Chara aspera )

Ramienica przeciwstawna (Chara contraria)

Ramienica krucha (Chara globularis)

Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis)

Wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum)

Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum)

Grążel drobny (Nuphar pumila)

Grzybień biały (Nymphaea alba)

Rdest ziemnowodny (Persicaria amphibia)

Rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus)

Rdestnica zabarwiona (Potamogeton coloratus)

Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)

Rdestnica trawiasta (Potamogeton gramineus)

Rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens)

Rdestnica pływająca (Potamogeton natans)

Rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica lśniąca (Potamogeton x nitens)

Jaskier tarczowaty (Ranunculus peltatus)

Włosienicznik skąpopręcikowy (Ranunculus trichophyllus)

Pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris)

Rośliny wynurzone (emersyjne)

Żabieniec trawolistny (Alisma gramineum )

Żabieniec lancetowaty (Alisma lanceolatum)

Knieć błotna (Caltha palustris )

Turzyca błotna (Carex acutiformis)

Turzyca tunikowa (Carex appropinquata)

Turzyca sztywna (Carex elata)

Turzyca zaostrzona (Carex gracilis)

Turzyca zwisła (Carex pendula)

Kłoć wiechowata (Cladium mariscus)

Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile)

Wełnianka szerokolistna (Eriophorum latifolium )

Kosaciec żółty (Iris pseudoacorus)

Sit tępokwiatowy (Juncus subnodulosus)

Tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsifolia )

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria )

Mięta nadwodna (Mentha aquatica)

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliate)

Niezapominajka błotna (Myosolis palustris)

Trzcina pospolita (Phragmites australis)

Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris )

Pałka wąskolistna (Typha angustifolia)

Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga)

Dobór roślin – Wody mezotroficzne i eutroficzne

1. Wody średnio twarde i wody twarde.

Rośliny podwodne, rośliny zanurzone i rośliny o pływających liściach:

Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis)

Ramienica krucha (Chara globularis)

Przęstka pospolita (Hippuris vulgaris )

Okrężnica bagienna (Hottonia palustris)

Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae)

Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum)

Wywłócznik okółkowy (Myriophyllum verticillatum)

Grążel żółty (Nuphar lutea)

Grzybień biały (Nymphaea alba)

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)

Rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens )

Rdestnica pływająca (Potamogeton natan)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus )

Jaskier krążkolistny (Ranunculus circinatus)

Jaskier tarczowaty (Ranunculus peltatus)

Pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris)

Rośliny wynurzone (emersyjne):

Żabieniec lancetowaty (Alisma lanceolatum)

Żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica)

Łączeń baldaszkow (Butomus umbellatus)

Turzyca zaostrzona (Carex acuta)

Turzyca błotna (Carex acutiformis)

Turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus)

Turzyca brzegowa (Carex riparia)

Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile )

Skrzyp zimowy (Equisetum hyemale)

Skrzyp błotny (Equisetum palustre)

Manna mielec (Glyceria maximia)

Przęstka pospolita (Hippuris vulgaris)

Kosaciec trawolistny (Iris pseudocyperus )

Sit siny (Juncus inflexus)

Tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris)

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)

Mięta nadwodna (Mentha aquatica)

Niezapominajka błotna (Myosotis palustris )

Rukiew wodna (Nasturtium officinale)

Kropidło wodne (Oenanthe aquatic)

Trzcina pospolita (Phragmites australis)

Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia)

Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris)

Jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum)

Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum)

Pałka wąskolistna (Typha angustifolia)

Pałka szerokolistna ( Typha latifolia )

Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga )

Dobór roślin wodnych - wody płynące 0.15 – 1m/s

Rośliny podwodne, rośliny zanurzone i rośliny o pływających liściach:

Rzęśl hakowata (Callitriche hamulata)

Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis )

Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum)

Grążel żółty (Nuphar lutea)

Rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinatus)

Włosienicznik rzeczny (Ranunculus fluitans)

Jaskier tarczowaty (Ranunculus peltatus)

Rośliny wynurzone:

Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga)

Przęstka pospolita (Hippuris vulgaris)

Potocznik wąskolistny (Berula erecta)

Łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus)

Turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus )

Sit drobny (Juncus bulbosus)

Mięta nadwodna (Mentha aquatica)

Niezapominajka błotna (Myosotis palustris)

Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea)

Trzcina pospolita (Phragmites australis)

Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris)

Jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum)

Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum)

Manna jadalna (Glyceria fluitans)

Dobór roślin wodnych - miejsca cieniste

Rośliny zanurzone i rośliny o pływających liściach:

Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum)

Okrężnica bagienna (Hottonia palustris)

Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum)

Rogatek krótkoszyjkowy (Ceratophyllum submersum)

Rośliny wynurzone (emersyjne):

Turzyca błotna (Carex acutiformis)

Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga)

Kosaciec żółty (Iris pseudacorus)

Czermień błotna (Calla palustris)

Turzyca sztywna (Carex elata)

Turzyca zwisła (Carex pendula)

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)

Niezapominajka błotna (Myosotis palustris)

Dobór roślin wodnych - filtry mineralne

Trzcina pospolita (Phragmites australis)

Manna mielec (Glyceria maximia)

Oczeret jeziorny (Schoenonoplectus lacustris)

Turzyca błotna (Carex acutiformis)

Ponikło błotne (Eleocharis palustris)

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)

Turzyca zaostrzona (Carex acuta)

Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea)

Objaśnienia:


Wody oligotroficzne – wody charakteryzujące się niską zawartością substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie i dobrym natlenieniem.


Wody mezotroficzne – wody o umiarkowanej żyzności wynikającej z niedużej ilości biogenów i substancji organicznych w zbiorniku wodnym.


Wody eutroficzne – wody odznaczające się dużym stężeniem substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie, co powoduje silny rozwój życia biologicznego przy jednoczesnym spadku ilości tlenu w wodzie i ograniczeniu procesów mineralizacji.


Twardość ogólna - twardość ogólną wody determinują jony wapnia i magnezu, które są w niej rozpuszczone. Im większa zawartość jonów wapnia i magnezu w wodzie, tym wyższa twardość ogólna. Wodę o twardości ogólnej poniżej 8 – 10 °dH uznaje się za wodę miękką, wodę o twardości ogólnej 18 – 20 °dH – za twardą.


W celu dokładnego przygotowania listy roślin do danego zbiornika wodnego (głównie stawu kąpielowego) konieczne jest wykonanie szczegółowej analizy wszystkich parametrów wody, w tym wyliczenie wskaźnika Ellenberga określającego preferencje poszczególnych gatunków roślin w odniesieniu do najistotniejszych czynników środowiskowych. Więcej informacji na temat badań wody przed budową zbiornika wodnego i sprzedaży roślin wodnych z uprawy ekologicznej można znaleźć na stronie www.hydroidea.com


Plik w formie PDF - Lista roślin wodnych dopasowanych do podstawowych parametrów wody

Może Ci się spodobać również:
bottom of page